செக்ஸ் » மாணவர் லாக்கர் அறையில் ஷகீலா செக்ஸ் மலையாளம் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார்

11:59
பற்றி சூடான ஆபாச

வெள்ளை மற்றும் நீண்ட கூந்தல் கொண்ட ஒரு இளம் மற்றும் மிக அழகான மாணவர் எல்லோரையும் போல தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தார். அவளுக்கு ஷகீலா செக்ஸ் மலையாளம் கற்பிப்பது கடினமாக இருந்தது, அவள் ஒரு ஆசிரியரை லாக்கர் அறைக்கு அழைத்து ஒரு பெரிய தனியா கொடுக்க, பின்னர் அவரிடம் சரணடைந்து ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துடன் குனிந்து அவளது புதுப்பாணியான கழுதையை பரப்பினாள்.